NAJDETE NÁS

VLADISLAV 208, 675 01

ZAVOLEJTE NÁM

+420 608 770 575

NAPIŠTE NÁM

info@zamecnictvi-boruvka.cz

Zakázková zámečnická výroba

Svařování – metody:

MIG (Metal -arc Inert Gas welding) – Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném inertním plynu

MAG (Metal -arc Active Gas welding) – Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném aktivním plynu

TIG (Tungsten Inert Gas Welding) – Obloukové svařování netavící se wolframovou elektrodou

MMA (Manual Metal Arc Welding) – Svařování obalenou elektrodu

Svařování je jedna z nejefektivnějších metod spojování kovových materiálů. Svařování rozdělujeme nejčastěji na dvě metody. Na tavná svařování (spojování bez vynaložení síly) a tlakové svařování spojů (spojování s vynaložením síly). Při tavném svařování se dva obrobky v místě  spoje taví a pomocí přídavných materiálů nebo bez nich se spojují. K tomu potřebná energie se přivádí zvenčí. K nejčastějším a nejpoužívanějším metodám tavného svařování patří mimo jiné svařování elektrickým obloukem a svařování v ochranné atmosféře plynu.

Základní informace o svařování elektrickým obloukem:

Při svařování elektrickým obloukem slouží obrobek jako záporný pól (katoda) a elektroda jako kladný pól (anoda). Aby došlo ke zkratu a vznikl elektrický oblouk, musíme nejprve pomocí svorky spojit jeden pól s obnaženou částí obrobku a druhý pól s držákem elektrod, kterým se konec elektrody vede po místě sváru. Díky elektrickému oblouku vázaná energie generuje vysoké teploty, které obrobky přivádějí do stavu taveniny. Po ochlazení jsou obrobky navzájem pevně spojeny.

Základní informace při svařování pomocí elektrody:

Elektroda je kovová tyčka s obalem, která se používá pro svařování. Obal elektrody při svařování vytváří plyny, které stabilizují elektrický oblouk, zabraňují oxidaci, tvorbu bublin a oxidaci sváru. Vytváří se struska, která na sebe váže nečistoty, podporuje rovnoměrné chladnutí a snižuje povrchové pnutí materiálu. Strusku je pak nutné velmi dobře odstranit, aby nedošlo k zalití strusky následujícími vrstvami svarového kovu a zamezili tím vytvoření nepřípustných vad ve svarovém kovu.

Naše firma nejčastěji svařuje metodou MIG /MAG:

Díky rozmanitým možnostem použití je svařování MIG/MAG celosvětově nejrozšířenějším svařovacím postupem.
Při svařování touto obloukovou metodou pomocí tavící se elektrody v ochranném plynu, se využívá teplo elektrického oblouku mezi dodávaným drátem a svařencem. Během svařování je odtavovaný drát nanášen do místa svařování. Pomocí tlakové lahve CO2 je dodávána ochranná atmosféra. Ochranný plyn slouží jako ochrana pro roztavený drát a svarovou lázeň. Touto metodou lze svařovat ve všech polohách a je mnohem rychlejší a efektivnějí oproti metodě MMA.

Firma Jaroslav Borůvka pro svoji kovýrobu a zámečnictví využívá plyn CORGON 18 / STARGON C-18, který obsahuje směs 82% argonu a 18% oxidu uhličitého. Tento plyn disponuje výbornými charakteristickými vlastnostmi pro spoj a penetraci sváru, což snižuje počet vadných výrobků a maximalizuje časovou efektivitu.
Pro naši kovovýrobu a zámečnictví používáme svářecí zdroje (svářečky) od firmy Fronius, které patří v oblasti svařovací techniky mezi celoevropskou jedničku a světovou technologickou jedničku.

Ostatní metody svařování

  • Elektrostruskové svařování
  • Svařování elektrickým výbojem/ rázem
  • Přivařování svorníků
  • Aluminotermické svařování
  • Svařování světelným zářením
  • Indukční svařování

2018 | All rights reserved | created by: RB | EDB Jaroslav Borůvka